Share

Workshop: Timemanagement door Persoonlijke Effectiviteit
Nederland staat bekend om de hoge arbeidsproductiviteit maar dat heeft wel, als men niet oppast, een hoge prijs. Verzuim wegens stress en, in het ergste geval, een medewerker die een burn-out oploopt, kunnen vervelende consequenties voor de organisatie hebben. Er zijn ook medewerkers die klagen over tijdgebrek. Niet zelden wordt tijdgebrek veroorzaakt door ineffectief persoonlijk gedrag op de werkplek. Veel time management gerelateerde problemen kunnen vaak worden teruggebracht tot een gebrek aan Persoonlijke Effectiviteit en daar wil deze workshop een passend antwoord geven.

Doelstelling:
Het verhogen van de arbeidsproductiviteit via het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het reduceren van stress veroorzakende factoren waarover men invloed kan uitoefenen.

Methodiek:
Medewerkers kunnen doorgaans wel aangeven dat zij het druk hebben, maar als naar de tijdvretende factoren vraagt moet men het antwoord vaak schuldig blijven.
Stap 1: Tijdschrijven. Omdat veranderingsprocessen pas op gang kunnen komen als er bewustwording is ontvangen de deelnemers aan de workshop een inventarisatielijst om de eigen tijdsbesteding te kunnen analyseren. Een nulpuntmeting
Stap 2: Werkplek bezoek. De workshopleider brengt, voorafgaande aan de workshop, een bedrijfsbezoek om een indruk te krijgen van de werkgewoonten, werkplekindeling en de gangbare informatiestromen.
Stap 3: De workshop
Tijdens de workshop worden praktische handvatten aangereikt om stress en werkdruk te verminderen. Dat wordt gedaan aan de hand van de volgende onderwerpen interactief te behandelen.
• Analyse van de nulpuntmeting
• De storende factoren
• Tijdvreters/tijdvullers
• Wat en hoe te delegeren
• Oplossingen!
• Planning van elkaars werkzaamheden leren afstemmen
• Elkaars prioriteiten leren begrijpen en te respecteren
• Beslissingsbevoegdheden afstemmen om sneller te kunnen werken.

Stap 4: Nazorg. Na een maand wordt de nulpuntmeting nog een keer uitgevoerd en naar de workshopleider opgestuurd voor analyse. De resultaatmeting wordt aan de opdrachtgever gecommuniceerd met tips en aanbevelingen.

Tijdsduur: De workshop Timemanagement door persoonlijke effectiviteit heeft in principe de volgende doorloop:
Stap 1: De deelnemers wordt gevraagd 1 werkdag in beeld te brengen via tijdschrijven.
Stap 2: Werkplek bezoek neemt maximaal 1 dagdeel in beslag.
Stap 3: De workshop beslaat 2 aaneengesloten dagdelen.
Stap 4: Nazorg; 4 uur.

Groepsgrootte: Maximaal aantal deelnemers: 14.

Tariefgroep: 0-750 euro per dagdeel. Specifieke tarief na overleg en op aanvraag.
Neem voor meer informatie of maatwerk contact op met de workshopleider via het contactformulier.

———————————————————————————————————————-

De workshopleider van de workshop Timemanagement door persoonlijke effectiviteit
De workshop wordt verzorgd door Phil Kleingeld. Phil weet deelnemers van het begin tot het einde te boeien en aantoonbare resultaten te boeken. Hij is auteur van 20 boeken op het gebied van zakelijke communicatie, waaronder enkele bestsellers.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Timemanagement door persoonlijke effectiviteit SKU UPC Model

Phil is een fantastisch mens. Zijn inzet, energie en time management is in een woord: AMAZING. Wat een professional. En wat een all rounder. Hij kan u

Feb 25, 2013 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Maarten Tromp Advocaten • 
Datum Evenement: 2011 

Phil is een fantastisch mens. Zijn inzet, energie en time management is in een woord: AMAZING. Wat een professional. En wat een all rounder. Hij kan u met (en aan) alles helpen. Ik ben blij dat ik hem ken en bij u mag aanbevelen. Graag en van harte!
Maarten Tromp, Personenschade advocaat & Mediator te Rotterdam


“Over Phil zou men boeken kunnen schrijven maar het schrijven van boeken kun je beter aan hemzelf overlaten. Daarom kort en krachtig: De geweldige k

Feb 25, 2013 by Anonymous
Bedrijfsnaam: UWV Werkberdijf • 
Datum Evenement: 2012 

“Over Phil zou men boeken kunnen schrijven maar het schrijven van boeken kun je beter aan hemzelf overlaten. Daarom kort en krachtig: De geweldige kracht van Phil is dat hij een verbindende factor is tussen mensen en kwaliteiten en talenten van mensen en daardoor mensen inspireert om het beste uit henzelf en anderen te halen.”
Margriet Knoester - van Beek, UWV WERKbedrijf


5.0 5.0 2 2 Phil is een fantastisch mens. Zijn inzet, energie en time management is in een woord: AMAZING. Wat een professional. En wat een all rounder. Hij kan u met (en aan) alles helpen. Ik Timemanagement door persoonlijke effectiviteit

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Timemanagement door persoonlijke effectiviteit SKU UPC Model

Phil is een fantastisch mens. Zijn inzet, energie en time management is in een woord: AMAZING. Wat een professional. En wat een all rounder. Hij kan u

Feb 25, 2013 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Maarten Tromp Advocaten • 
Datum Evenement: 2011 

Phil is een fantastisch mens. Zijn inzet, energie en time management is in een woord: AMAZING. Wat een professional. En wat een all rounder. Hij kan u met (en aan) alles helpen. Ik ben blij dat ik hem ken en bij u mag aanbevelen. Graag en van harte!
Maarten Tromp, Personenschade advocaat & Mediator te Rotterdam


“Over Phil zou men boeken kunnen schrijven maar het schrijven van boeken kun je beter aan hemzelf overlaten. Daarom kort en krachtig: De geweldige k

Feb 25, 2013 by Anonymous
Bedrijfsnaam: UWV Werkberdijf • 
Datum Evenement: 2012 

“Over Phil zou men boeken kunnen schrijven maar het schrijven van boeken kun je beter aan hemzelf overlaten. Daarom kort en krachtig: De geweldige kracht van Phil is dat hij een verbindende factor is tussen mensen en kwaliteiten en talenten van mensen en daardoor mensen inspireert om het beste uit henzelf en anderen te halen.”
Margriet Knoester - van Beek, UWV WERKbedrijf


5.0 5.0 2 2 Phil is een fantastisch mens. Zijn inzet, energie en time management is in een woord: AMAZING. Wat een professional. En wat een all rounder. Hij kan u met (en aan) alles helpen. Ik Timemanagement door persoonlijke effectiviteit