Share

Workshop Regierol gemeenten: Regie voor lokale kracht
Deze praktijkworkshops zijn bedoeld voor beleidsambtenaren, leidinggevenden en portefeuillehouders bij gemeenten. Kortom voor iedereen die te maken heeft met regieprocessen. In de workshops leren de deelnemers verschillende regietechnieken toe te passen op eigen ingebrachte cases. De leereffecten zijn groot, getuige de volgende uitspraken van enthousiaste deelnemers.

• “We willen al jaren regiegemeente worden, nu hebben we eindelijk de instrumenten daarvoor”
• “Vreemd dat we dit nooit eerder hebben geleerd”
• “Nu snappen we eindelijk waarom onze regieafspraken niet werken!”

Deze praktijk workshops zijn ontwikkeld in samenspraak met zes proefgemeenten. De gangbare vorm bestaat uit een serie van drie workshops, steeds voor 10 tot 20 deelnemers. Iedere reeks wordt als maatwerk samengesteld samen met de opdrachtgever.

Tijdsduur: De workshop duurt 1,5 uur tot 3 uur.

Groepsgrootte: 10 tot 20 deelnemers

Kostenindicatie voor drie bijeenkomsten: afhankelijk van het aantal deelnemers en eventuele speciale wensen ongeveer 10.000 euro. Uitgaande van een dagdeel 1500-4000 afhankelijk van aantal deelnemers en gekozen opzet. Neem voor meer informatie contact op met de workshopleider via het contactformulier.

———————————————————————————————————————-

De workshopleider van de workshop Regierol gemeenten
De workshop Regierol gemeenten wordt verzorgd door Peter van der Wel. Peter van der Wel is econoom, futuroloog en organisatieadviseur. Hij trekt op verhelderende en verrassende wijze lijnen door van het verleden naar de toekomst. Peter publiceert regelmatig en is auteur van verschillende boeken op het terrein van economie, overheid, internet en de toekomst.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field