Share

Workshop Complexe organisatieverandering | Corporate Antropologie: hoe verplaats je een totempaal
De workshop begint met een inleiding over organisatieverandering. Maar niet vanuit het bekende jargon van organisatiekunde of uit de bekende managementliteratuur. U leert de kracht van de zogenaamde “liminale fase” tussen het oude- en het nieuwe optimaal te benutten. U leert hoe je overgangsmomenten ritualiseert, weerstand wegneemt, hoe de machtsfactor van wezenlijke invloed is op het veranderproces en wat de ideale regierol is bij verandering.

Structuur, cultuur, de roep om duidelijkheid, veranderend machtsevenwicht; u weet straks eindelijk wat u er mee aan moet. Veel praktijkvoorbeelden en praktische tools voor de eigen organisatie in verandering. Maar wel met de exotische toon van de Corporate Antropologie. U weet “hoe je een totempaal verplaatst”…

Workshop van 3 uur op de eigen verandering of organisatie gericht:
Na de inleiding aansluitend een gefaciliteerde discussie of interactieve invuling van het eigen veranderproces. Uitstekende aftrap of mijlpaalritueel halverwege een veranderingstraject. Invulling op maat; de workshopleider gaat graag in overleg. Ze beschikt over uitstekende faciliterende vaardigheden en een groot scala aan interactieve werkvormen om optimale betrokkenheid te verkrijgen.

Begeleidde reflectie op het eigen veranderproces van een uur:
Er kan ook gekozen worden voor een begeleide reflectie op het eigen veranderproces. In kleinere subgroepen aan de slag met een aangereikt model uit de inleiding waarmee het eigen veranderproces effectief onder de loep genomen kan worden en waar nodig bijgesteld kan worden. Zelfwerkzaamheid met strakke terugkoppeling en samenvatting door de workshopleider. Deze sessie wordt naar keuze achter de inleiding of interactieve workshop geprogrammeerd.

Tijdsduur workshop: 2,5 uur, 4 uur of eventueel uit te breiden naar een hele dag. Ook kortere presentatie is mogelijk. Neem contact op via het contactformulier voor meer informatie.

Maximale groepsgrootte: 15- 40 deelnemers. Benodigd: een ruime zaal met losse tafelopstelling en veel loopruimte.

Tarief: : inclusief voorbereiding, reiskosten, materiaalkosten, telefonische voorbespreking.
– Alleen inleiding 40 minuten: € 1.000,- (vanaf 200 deelnemers € 2.000,-)
– Workshop 3 uur: € 1.600,-
– Inleiding en
begeleide reflectie € 1.400,-
– Hele dag: € 2.000,- (verschillende onderdelen samenvoegen)

———————————————————————————————————————-

De workshopleider van de workshop complexe organisatieverandering:
De workshopleider is Danielle Braun. Zij is cultureel antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Ze promoveerde op een onderzoek naar organisatiecultuur en sturing binnen de politie. Werkte als consultant bij een groot adviesbureau, als directeur van een asielzoekerscentrum en op strategisch niveau binnen de asielopvang. Nu begeleidt ze organisaties en leiders in organisaties met cultuur- en leiderschapsvraagstukken. In de rol van spreker, trainer, adviseur en executive coach. Alle workshops en lezingen van haar zijn up-tempo en interactief.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field