Regierol gemeenten

Deze praktijkworkshops zijn bedoeld voor beleidsambtenaren, leidinggevenden en portefeuillehouders bij gemeenten. Kortom voor iedereen die te maken heeft met regieprocessen. In de workshops leren de deelnemers verschillende regietechnieken toe te passen op eigen ingebrachte cases. De gangbare vorm bestaat uit een serie van drie workshops

Lees verder

Toekomstbestendig etnisch super divers beleid

Veel veranderingen staan bij grote gemeenten op stapel. De autochtone inwoners van grote steden zijn een minderheid geworden. Een tweede belangrijke verandering waar deze gemeenten nu mee te maken hebben, is de verschuiving van een verzorging -naar een participatiestaat. Deze workshop heeft tot doel het toekomstbestendig maken van gemeentelijk etnisch super divers onderwijs/zorg/wonen/arbeidsmarkt en beleid .

Lees verder